Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна
Meet change

Мотивиране на възрастните работници

Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна - идва в отговор на предизвикателството, наречено „застаряващо население“, и цели да осигури подобряване на достъпността на целевата група до образователни програми на фирмено ниво.

Проектът MEET Change

Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна - идва в отговор на предизвикателството, наречено „застаряващо население“, и цели да осигури подобряване на достъпността на целевата група до образователни програми на фирмено ниво.

Чрез обучения на мениджъри „Човешки ресурси“ и обучители как да мотивират възрастни и нискоквалифицирани работници да възприемат по-лесно промените в работната им среда и да участват в обучителни и образователни програми, проектът ще подобри привлекателността и достъпността на Програмата за учене през целия живот за възрастни и нискоквалифицирани хора

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ