Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна

Watch the video from the workshop in Ljubljana, Apr. 2014