Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна

Watch the video from the conference in Ljubljana, Sept. 2014