Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна
Meet change

Motivating Elderly Employees

The project MEET Change – Motivating Elderly Employees for Training and Change responds to the challenge of an ageing population by improving the accessability of educational programmes for this target group at company level.

Motivare lavoratori over 55

Il progetto MEET Change – Motivating Elderly Employees for Training and Change (Motivare lavoratori anziani alla formazione ed al cambiamento) offre una risposta ad una popolazione in via di invecchiamento, migliorando l’accessibilità di programmi formativi ad essa rivolti all’interno delle aziende.

Проектът MEET Change

Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна - идва в отговор на предизвикателството, наречено „застаряващо население“, и цели да осигури подобряване на достъпността на целевата група до образователни програми на фирмено ниво.

Чрез обучения на мениджъри „Човешки ресурси“ и обучители как да мотивират възрастни и нискоквалифицирани работници да възприемат по-лесно промените в работната им среда и да участват в обучителни и образователни програми, проектът ще подобри привлекателността и достъпността на Програмата за учене през целия живот за възрастни и нискоквалифицирани хора

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ