Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна
Meet change

Мотивиране на възрастните работници

Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна - идва в отговор на предизвикателството, наречено „застаряващо население“, и цели да осигури подобряване на достъпността на целевата група до образователни програми на фирмено ниво.

Проучване

Добре дошли в проучването на по-възрастните (над 55 годишни) и неквалифицирани или нискоквалифицирани работници или работници с остарели умения!

 

Това проучване е за:

  •       Предприятия, наемащи работници от някоя от горепосочените целеви групи и
  • Институциите, предоставящи образование и обучение за някоя от горепосочените целеви групи.

 

Моля, изберете на кой въпросник желаете да отговорите:

Фирма

Институция, която предоставя обучение, образование или други възможности за учене

Това изследване е за по-възрастни работници и работници, които са неквалифицирани, нискоквалифицирани или с остарели умения. За по-възрастни работници считаме работниците над 55-годишна възраст. Вашите отговори са анонимни.

 

Това проучване се осъществява в рамките на проекта MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна, съфинансиран от Европейския съюз. Благодарим ви за участието.