Проектът MEET Change - Мотивиране на възрастните работници за обучение и промяна