Motivating Elderly Employees for Training and Change

Projekt MEET change

Projekt MEET change - Motiviranje starejših zaposlenih za usposabljanje in spremembe odgovarja na izzive starajočega se prebivalstva z izboljšanjem dostopnosti izobraževalnih programov za te ciljne skupine na ravni družb. MEET Change projekt naj bi povečal privlačnost in dostopnost do vseživljenjskega učenja v programih za starejše in nizko kvalificirane zaposlene preko HR managerjev, upravljavcev človeških virov in managerjev za izobraževanje odraslih. Ta cilj želi doseči z znanjem o tem, kako motivirati in usposobiti starejše in nizko kvalificirane delavce, da sprejmejo spremembo v njihovem delovnem okolju in sodelovanje v programih usposabljanja in izobraževanja.