Motivating Elderly Employees for Training and Change

Pomembna poročila

Anliza o motivaciji starejših in nizko kvalificiranih delavcev 

Poročilo: SWOT Analysis (ENG)

Anketa o izzivih in priložnostih pri motiviranju starejših in nizko kvalificiranih delavcev za usposabljanje in spremembe. 

Poročilo: Ljubljana, August 2013 (ENG)

Poročilo o intervjujih s starejšimi in nizko kvalificiranimi delavci. 

Poročilo: Ljubljana, Julij 2013 (ENG)