A MEET Change – Az idősödő munkavállalók továbbképzésre és változásra ösztönzése

Háttér

Az újonnan csatlakozott EU tagállamok még súlyosabb demográfiai változással szembesülnek, az idősödő munkaerőt a csökkenő népességszám magyarázza, amely a születések és a bevándorlók alacsony számának eredménye.

Az 1990-es években, az átmenet során, elkerülendő a tömeges vállalati létszámleépítéseket és a széleskörű munkanélküliséget, a kelet-európai országok a korai nyugdíjazás intézményét választották. Ez a politika csak lassan alakult át az ezredfordulóra és a mai napig nagyon alacsony maradt az új tagállamokban a nyugdíjkorhatár: a legtöbb újonnan csatlakozott tagállamban, az elmúlt években emelték 2-3 évvel 60 év fölé, annak érdekében, hogy növeljék az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételét. Azonban annak ellenére, hogy mára megszűnt a legtöbb korai nyugdíjazási program, a munkavállalók és munkaadók felfogása nem változott ilyen gyors és megfelelő ütemben: az 50 éves munkavállalók vagy a 25-30 éves munkaviszonnyal rendelkezők karrier-tervezése továbbra sem tűnt szükségesnek.

Ugyanakkor a munkaviszony még mindig elég hosszúnak tekinthető az új tagállamokban, annak ellenére, hogy az „egész életen át egy munkahely” ideje már lejárt. Sok olyan alacsonyan képzett munkavállaló van, aki egy egész életet eltölt ugyanannál a vállalatnál, gyakran ugyanazt a munkatípust végezve.

Jelen projekt fő célcsoportja az idősödő munkavállaló, aki gyakran évtizedeken át ugyanabban az állásban dolgozott anélkül, hogy bármilyen továbbképzésben vagy munkahelyi rotációban részt vett volna, vagy bármely olyan programban, amely tanulást igényelt volna, valamint célcsoportunkba tartoznak mindazok, akik valamely oknál fogva nem tudnak tovább alkalmazásban maradni, mert:

  • a munkahelyi átszervezés miatt a munkájuk szükségtelenné vált
  • egészségügyi vagy biztonsági okok miatt nem végezhetik tovább a munkájukat (éjszakai műszak, váltott műszak, stb.)
  • a munkájuk túl megterhelővé vált számukra.

Amikor az okokat elemezzük, hogy vajon miért csak ilyen kevés idős és még kevesebb alacsonyan képzett munkavállaló vesz részt képzésen és más karrier programokon, gyakran az a válasz, hogy túl kevés vagy nem megfelelő az e csoportokat célzó képzés. Azonban ez az igazságnak csak az egyik fele. Sok idős és legtöbbször alacsonyan képzett munkavállaló elutasít bármiféle a munkakörülményében bekövetkező változást. Alacsony a változásra és a tanulásra való készségük. Az okok sokfélék: a tanulási tapasztalat hiánya, rossz tanuláshoz kötődő múltbeli tapasztalatok, a kudarctól való félelem, stb.

E munkavállalók ösztönzése és támogatása a továbbképzéseken, a munkahelyi rotációban vagy bármely más munkaügyi programban való részvétel elfogadásában kihívást jelent a felnőttképzők, a HR vezetők és mások (pl.: szakszervezeti képviselők, működési egységek vezetői, stb.) számára, akik a vállalati-szintű átszervezési folyamatokban vesznek részt.

Úgy gondoljuk, ez a probléma különösen fontos az új tagállamok számára, mert ezekben az országokban még mindig megtalálhatóak a nagy gyártóegységek, ahol alacsonyan képzett munkavállalókat foglalkoztatnak az összeszerelő sorokon. A nyugat-európai országokban ezek az állások megszűntek a 90-es évekre, mivel a bérköltségek túl magassá váltak és a vállalatok Kelet-Európába vagy a Távol-Keletre vitték a gyártási tevékenységüket.


This project is funded with the support
of the Lifelong Learning Programme
of the European Union