A MEET Change – Az idősödő munkavállalók továbbképzésre és változásra ösztönzése

Kitűzött célok

A projekt konkrét célja:

  • a vállalati továbbképzéseken, munkahelyi rotációban és hasonló képzési programokon történő részvétel arányának növelése az idősödő és alacsonyan képzett munkavállalók körében,
  • az idősödő és alacsonyan képzett munkavállalóknak szóló felnőttképzési és oktatási programok minőségének javítása (vállalati szinten)
  • a vállalati képzéseken résztvevő HR vezetők, felnőttképzők, szakszervezeti képviselők és más érdekelt felek felkészítése arra, hogy jobban meg tudják érteni és jobban ki tudják elégíteni az idősödő és alacsonyan képzett munkavállalók igényeit.

E célok eléréséhez a projekt megoldásokat kíván adni az elöregedő európai társadalommal járó képzési kihívásokra és olyan módszereket szeretne nyújtani a HR vezetők és mindazok számára, akik vállalati felnőttképzéssel foglalkoznak, amely segíti az idősödő és alacsonyan képzett munkavállalók ismereteinek és kompetenciáinak bővítését.

A vállalati felnőttképzéssel foglalkozó szakképzett HR vezetők, felnőttképzők, szakszervezeti képviselők és egyéb érdekeltek így jobban megérthetik az idősödő és alacsonyan képzett munkavállalók ellenállását, kételyeit és igényeit a továbbképzések és más munkakörülményekben beálló változások iránt. Elsajátíthatják azokat a módszereket, amelyekkel a változások és képzések elfogadására tudják sarkallni őket. Ennek következtében azt reméljük, hogy több alacsonyan képzett munkavállaló vesz majd részt vállalati képzéseken az ismereteik és készségeik javítása érdekében, amely e munkavállalók jobb foglalkoztathatóságához vezethet.

A projekttől várjuk továbbá, hogy a szakképzett HR vezetők és felnőttképzők (megtanulva, hogy az idősödő és alacsonyan képzett munkavállalók miért nem akarják a munkakörülményeik megváltozását, és hogy hogyan lehet őket változásra és képzésre sarkallni) a jövőben olyan képzőprogramokat fognak összeállítani, melyek még inkább megfelelnek az idősödő és alacsonyan képzett munkavállalók helyzetének és igényeinek. Az ezeknek a munkavállalóknak megfelelő képzések növekvő részvételhez vezethetnek, emelve a készségeik és kompetenciáik szintjét, valamit javítva a foglalkoztathatóságukat.


This project is funded with the support
of the Lifelong Learning Programme
of the European Union