A MEET Change – Az idősödő munkavállalók továbbképzésre és változásra ösztönzése

Tevékenységek és mérföldkövek

SWOT elemzés az idősödő és alacsonyan képzett munkavállalók továbbképzésre és változásra ösztönzéséről az alábbiakkal:

  • a szakirodalom áttekintése
  • a témában korábban végrehajtott projektek tapasztalatainak áttekintése
  • web-alapú felmérés HR vezetők, felnőttképzők, szakszervezeti képviselők körében 6 nyelven (angol, szlovén, magyar, német, olasz, bolgár)
  • mélyinterjúk készítése idősödő és alacsonyan képzett munkavállalókkal Szlovéniában, Bulgáriában és Magyarországon
  • pedagógiai módszerek és programok kifejlesztése, benne gyakorlati példák arról, hogy hogyan lehet alkalmazni a módszereket és a programokat idősödő és alacsonyan képzett munkavállalók motiválásához
  • HR vezetőknek és felnőttképzőknek szóló tanfolyamok kidolgozása arról, hogy a pedagógiai módszereket és programokat hogyan lehet alkalmazni az idősödő és alacsonyan képzett munkavállalók motiválásában
  • kétnapos trénerképző tanfolyamok a csapattagoknak, a projekt partnerek felnőttképzőinek és partnereiknek
  • kísérleti tanfolyam Szlovéniában, Bulgáriában és Magyarországon
  • ismertető füzet készítése a HR vezetők és felnőttképzők számára angol, szlovén, magyar, német, olasz és bolgár nyelven
  • a záró konferencián a projekt eredményeinek bemutatása és terjesztése, az érintett döntéshozók és felhasználók körében.


This project is funded with the support
of the Lifelong Learning Programme
of the European Union