MEET change - Motiviranje starejših zaposlenih za usposabljanje in spremembe
Meet change

Motivating Elderly Employees

The project MEET Change – Motivating Elderly Employees for Training and Change responds to the challenge of an ageing population by improving the accessability of educational programmes for this target group at company level.

Projekt MEET change

Projekt MEET change - Motiviranje starejših zaposlenih za usposabljanje in spremembe odgovarja na izzive starajočega se prebivalstva z izboljšanjem dostopnosti izobraževalnih programov za te ciljne skupine na ravni družb. MEET Change projekt naj bi povečal privlačnost in dostopnost do vseživljenjskega učenja v programih za starejše in nizko kvalificirane zaposlene preko HR managerjev, upravljavcev človeških virov in managerjev za izobraževanje odraslih. Ta cilj želi doseči z znanjem o tem, kako motivirati in usposobiti starejše in nizko kvalificirane delavce, da sprejmejo spremembo v njihovem delovnem okolju in sodelovanje v programih usposabljanja in izobraževanja.