MEET change - Motiviranje starejših zaposlenih za usposabljanje in spremembe

Watch the video from the workshop in Ljubljana, Apr. 2014

Meet Change: Iskanje novih delovnih priložnosti za starejše delavce

Predstavitve delavnice: Iskanje novih delovnih priložnosti za starejše delavce

Združena predstavitev

Pravni vidik

Watch the video from the conference in Ljubljana, Sept. 2014