MEET change - Motiviranje starejših zaposlenih za usposabljanje in spremembe

Watch the video from the workshop in Ljubljana, Apr. 2014