MEET change - Motiviranje starejših zaposlenih za usposabljanje in spremembe

Meet Change: Iskanje novih delovnih priložnosti za starejše delavce

Predstavitve delavnice: Iskanje novih delovnih priložnosti za starejše delavce

Združena predstavitev

Pravni vidik