MEET change - Motiviranje starejših zaposlenih za usposabljanje in spremembe

Namen in cilji

Konkreten cilj projekta je:

  • izboljšati udeležbo starejših in nizko kvalificiranih delavcev pri izobraževanju v družbi, začasni ali trajni izmenjavi del ali razporeditvi in podobnih učnih programih;
  • izboljšanje kakovost ukrepov pri usposabljanju / izobraževanju programov za starejše in nizko kvalificirane delavce (na ravni podjetja);
  • omogočiti HR menedžerjem, izobraževalcem odraslih, sindikalnim predstavnikom in drugim osebam, ki sodelujejo pri ukrepih izobraževanja in usposabljanja v družbi, da bi bolje razumeli in se odzivali na potrebe starejših in nizko kvalificiranih delavcev.

Pri doseganju teh ciljev se bo projekt odzival na izzive pri izobraževanju starajočega se prebivalstva v Evropi ter zagotovil kadrovskim menedžerjem in drugim osebam, ki se udeležujejo izobraževanja odraslih na ravni podjetja, orodja za podporo starejših in nizko kvalificiranih delavcev pri izboljšanju njihovih znanj in sposobnosti.

Izučeni HR menedžerji, izobraževalci odraslih, sindikalni zaupniki in druge osebe, ki sodelujejo pri ukrepih prestrukturiranja družbe, bodo bolje razumeli zadržke, dvome in potrebe starejših in nizko kvalificiranih delavcev v zvezi z ukrepi za usposabljanje in druge spremembe v njihovem delovnem okolju. Naučili se bodo, kako jih motivirati za sprejetje sprememb in usposabljanja. Kot končno posledico pričakujemo, da bo več starejših in nizko kvalificiranih delavcev sodelovalo v ukrepih usposabljanja na ravni podjetja, z namenom, da izboljšajo svoje spretnosti in znanja. To bo vodilo v večjo zaposljivost teh delavcev.

Pričakujemo tudi, da se bodo usposobljeni HR managerji in strokovni delavci za izobraževanje odraslih (ob pridobljenem znanju, zakaj starejši in nižje kvalificirani delavci ne želijo sprememb v njihovem delovnem okolju in kako jih motivirati za spremembe in usposabljanje) v prihodnosti pri pripravi ukrepov usposabljanja, bolje odzivali na razmere in potrebe starejših in nizko kvalificiranih delavcev. Za potrebe starejših in nizko kvalificiranih delavcev prilagojeni ukrepi za usposabljanje bodo vodili tudi k večji udeležbi starejših in nizko kvalificiranih delavcev v procesih usposabljanja in izobraževanja, s posledico izboljšanja njihove ravni znanja in veščin ter povečanja njihove zaposljivosti.