MEET change - Motiviranje starejših zaposlenih za usposabljanje in spremembe

Ozadje

Nove države članice EU se soočajo vse bolj in bolj z demografskimi spremembami in staranjem delovne sile, ki je posledica nižanja števila prebivalstva zaradi nizke rodnosti in neto izseljevanja.

V devetdesetih letih, med procesom tranzicije, je veliko vzhodnoevropskih držav sprejelo politiko predčasnega upokojevanja, da bi se izognili množičnim odpuščanjem delavcev v podjetjih in obsežni brezposelnosti. Ta politika se spreminja le počasi in danes je starost ob izhodu s trga dela v številnih novih državah članicah še vedno zelo nizka. Upokojitvena starost pa se je na drugi strani v skoraj vseh novih državah članicah v zadnjih letih povečala za dve do tri leta nad 60 leti, s posledico povečanja deleža teh oseb na trgu dela. A čeprav je bila večina programov za predčasno upokojitev opuščena, se miselnost zaposlenih in delodajalcev ne bo tako hitro in ustrezno spremenila: načrtovanje kariere za delavce stare nad 50 let ali z 25-30 leti delovne dobe se do sedaj ni zdelo potrebno.

Istočasno je v novih državah članicah zasedenost enega delovnega mesta z istim delavcem še vedno precej dolga, kljub temu, da je čas "enega delovnega mesta za eno življenjsko dobo" že mimo. Še vedno je veliko nizko kvalificiranih delavcev, ki delajo že desetletja v istem podjetju in pogosto na isti vrsti dela.

Glavna ciljna skupina projekta so starejši delavci, ki pogosto delajo desetletja na istem delovnem mestu, brez vsakega usposabljanja ali prerazporeditve na drugo mesto ali sodelovanja pri katerem koli drugem ukrepu, ki bi zahteval učenje. Gre za zaposlene, ki ne morejo nadaljevati s svojim delom zaradi različnih razlogov :

  • njihovo delo je postalo zastarelo zaradi prestrukturiranja podjetij
  • ne morejo več uspešno opravljati dela zaradi zdravstvenih ali varnostnih razlogov (nočno delo, delo v izmenah itd ..)
  • delo je zanje postalo prezahtevno.

Pri analizi razlogov, zakaj le manjši delež starejše delovne sile in še manjši delež slabše oz. nizko kvalificiranih delavcev sodeluje pri usposabljanju in drugih kariernih programih, je pogosto rečeno, da je premalo/ni pravih ponudb programov za usposabljanje teh oseb. Toda to je le del resnice. Mnogi starejši, zlasti nizko kvalificirani delavci, zavrnejo vključevanje v katerekoli spremembe v njihovem delovnem okolju. Obstaja le majhna pripravljenost za spremembe in učenje. Razlogi za to so večplastni: nobenih izkušenj z učenjem, slabe učne izkušnje v preteklosti, strah pred neuspehom, ....

Motiviranje in podpora teh delavcev, da so pripravljeni sodelovati pri usposabljanju, izmenjavanju del in prerazporeditvah ali katerem koli drugem programu, je izziv za izobraževalce odraslih, HR menedžerje in druge osebe, ki so vpletene postopke prestrukturiranja na ravni podjetij (na primer delavski predstavniki, upravitelji operativnih enot itd.)

Menimo, da je ta problem še posebej pomemben za nove države članice, saj je v teh državah še vedno veliko proizvodnih naprav, ki izkoriščajo nizko kvalificirane delavce. V zahodnih državah so na primer taka dela opustili v devetdesetih letih, ko so postali stroški za ta način dela previsoki in so podjetja preselila svojo proizvodnjo bodisi v vzhodnoevropske države ali v države Daljnega vzhoda.